Sprawy socjalne dot. pracowników UMW


Stanowisko ds. socjalnych

Starszy specjalista
mgr Małgorzata Bartusiak
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
parter, pokój 0A 128
tel.: 71 784 13 28, 71 784 10 72
fax.: 71 784 00 22
e-mail: malgorzata.bartusiak@umw.edu.pl
            socjalny@umw.edu.pl


Informacje dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - pobierz

Konto  bankowe  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla wpłat  za korzystanie z usług Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Santander Bank Polska S.A.35 ODDZIAŁ/WROCŁAW  - nr 64-1500-1793-1217-9001-0036-0000

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych