Zespół

Pełnomocnik Rektora ds. Wolontariatu / Rector’s Proxy for Student Volunteering

dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. UMW
iwona.bil-lula@umw.edu.pl

Zespół ds. wolontariatu:
Iwona Strzelecka – pracownik administracyjny UMW – obsługa administracyjna kwestii związanych z wolontariatem - iwona.strzelecka@umw.edu.pl, tel.: 71 348 65 09
Marlena Telenga – studentka – m.in. koordynacja wolontariuszy do zadań poza USK – marlena.telenga@student.umw.edu.pl 
Urszula Woźniak – studentka – koordynacja wolontariuszy w Szpitalu Tymczasowym - urszula.wozniak@student.umw.edu.pl
Adam Argier – student – adam.argier@student.umw.edu.pl
Anna Tumidajewicz – pracownik administracyjny UMW – promocja wolontariatu, ogłoszenia naborów - anna.tumidajewicz@umw.edu.pl

Koordynatorzy wydziałowi ds. wolontariatu studenckiego

Wydział lekarski:
prof. Katarzyna Zatońska
e-mail: katarzyna.zatonska@umw.edu.pl

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
prof. Tomasz Konopka,
e-mail: tomasz.konopka@umw.edu.pl

Wydział Farmaceutyczny:
dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń,
e-mail:mariola.sliwinska-mosson@umw.edu.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu:
dr Anna Rozensztrauch: pielęgniarstwo, położnictwo
anna.rozensztrauch@umw.edu.pl
mgr Katarzyna Opalińska: fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, dietetyka
e-mail: katarzyna.opalinska@umw.edu.pl

Coordinator for English Division
prof. dr hab. Beata Sobieszczańska
beata.sobieszczanska@umw.edu.pl