PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

 1. Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy

  » więcej informacji o projekcie

 2. Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu
  » aktualności

  » harmonogram udzielania wsparcia

  » więcej informacji o projekcie

  » Edukator w projekcie "Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu"

  » Nauczyciel symulacji wysokiej wierności w projekcie "Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu" (2 edycja konkursu):

   » załącznik nr 1

   » załącznik nr 2

   » załącznik nr 3

  » Nauczyciel symulacji niskiej wierności w projekcie "Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu"

   » treść zarządzenia

   » załącznik nr 1 - formularz oceny kandydata

   » załącznik nr 2 - ogłoszenie o konkursie

   » załącznik nr 3 - szczegółowe założenia projektu

  Ogłoszenie konkursowe na funkcje 71 nauczycieli symulacji niskiej wierności (w projekcie "Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu")

   » treść ogłoszenia

  Ogłoszenie konkursowe na funkcje nauczycieli symulacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w projekcie „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu” w PROGRAMIE OPERACYJNYM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

  » treść ogłoszenia

 3. Projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce Zachodniej

  » więcej informacji o projekcie

 4. Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl

  » Skład zespołu

  » Więcej informacji o projekcie

 5. Termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  » więcej informacji o projekcie

 6.  Domowa Przystań

  » więcej informacji o projekcie

 7. Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

  więcej informacji o projekcie

 8. ProHum - Utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

  » więcej informacji o projekcie

 9. Dolnośląscy Liderzy Medycyny

  » więcej informacji o projekcie
   

 10. Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu

  » więcej informacji o projekcie

  » harmonogram udzielania wsparcia

 11. Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy

           » więcej informacji o projekcie

 1. Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  » więcej informacji o projekcie

           » zgłaszanie nieprawidłowości

 1. Platforma usług elektronicznych UPWr, UMW i AWF Wrocław - przyjazne e-uczelnie

           » więcej informacji o projekcie

 1. Atlas zasobów otwartej nauki 2.0

  » więcej informacji o projekcie