Kalendarz wyborczy 2020-2024

 

Lp. Czynność Termin
1. Zgłaszanie kandydatów na rektora przez członków senatu oraz radę Uczelni do Rektora celem zaopiniowania kandydatów przez senat

Zamknięcie zgłoszeń

od 10 stycznia 2020 r.
do 17 stycznia 2020 r.

17 stycznia 2020 r.
(piątek)
godz. 15:00

2. Zaopiniowanie kandydatów na rektora przez senat Uczelni 29 stycznia 2020 r.
3. Zgłaszanie kandydatów na rektora przez Rektora (w przypadku kandydatów zgłoszonych przez członków senatu) lub przez przewodniczącego Rady Uczelni (w przypadku kandydatów zgłoszonych przez Radę Uczelni) w Biurze UKW

Zamknięcie zgłoszeń

od 30 stycznia 2020 r.
do 6 lutego 2020 r.

6 lutego 2020 r.
(czwartek)
godz. 15:00

4. Zamieszczenie listy kandydatów na rektora na stronie internetowej zakładka „WYBORY”. 7 lutego 2020 r.
5. Zgłaszanie kandydatów na elektorów w grupach:
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WL, w jednostkach ogólnouczelnianych oraz innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 statutu,
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WF,
nauczycieli akademickich zatrudnionych na WNOZ,
pracowników niebędący nauczycielami akademickimi,
studentów i doktorantów
na dyżurach UKW (Biuro UKW).

Zamknięcie zgłoszeń

od 24 lutego 2020 r.
do 2 marca 2020 r.

2 marca 2020 r. (poniedziałek)
godz. 15:00

6. Zamieszczenie list kandydatów na elektorów na stronie internetowej zakładka „WYBORY”. 3 marca 2020 r.
7. I tura wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów. 12 marca 2020 r.
(czwartek)
8. II tura wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów
(głosowanie w elektronicznym systemie głosowania w godz. 8:00-15:00)
11 maja 2020 r.
(poniedziałek)
9. III tura wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów
(głosowanie w elektronicznym systemie głosowania w godz. 8:00-15:00)
13 maja 2020 r.
(środa)
10. IV tura wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów
(głosowanie w elektronicznym systemie głosowania w godz. 8:00-15:00)
15 maja 2020 r.
(piątek)
11. Wywieszenie listy pełnego składu UKE na stronie internetowej zakładka „WYBORY”. 15 maja 2020 r.
12. Prezentacja kandydata na rektora
za pomocą środków porozumiewania się na odległość umożliwiających przekaz dźwięku i obrazu prezentacji kandydata
18 maja 2020 r.
(poniedziałek)
godz. 12:00
13. Zgłaszanie przez elektorów do przewodniczącego UKW za pomocą uczelnianej poczty elektronicznej kandydatów na przewodniczącego UKE oraz zastępcę przewodniczącego UKE 19 maja 2020 r.
od godz. 8:00
do godz. 11:00
14. Wywieszenie listy kandydatów na przewodniczącego UKE oraz zastępcę przewodniczącego UKE na stronie internetowej zakładka „WYBORY”. 19 maja 2020 r.
15. Wybór przewodniczącego UKE oraz zastępcy przewodniczącego UKE przez Uczelniane Kolegium Elektorów
(głosowanie w elektronicznym systemie głosowania w godz. 10:00-10:15, kolejne tury: 12:00-12:15, 14:00-14:15)
20 maja 2020 r.
16. Wywieszenie wyników głosowania na przewodniczącego UKE i zastępcę przewodniczącego UKE na stronie internetowej zakładka „WYBORY”.  20 maja 2020 r.
17. WYBORY REKTORA PRZEZ UCZELNIANE KOLEGIUM ELEKTORÓW
(głosowanie w elektronicznym systemie głosowania w godz. 10:00-10:30)
21 maja 2020 r.
(czwartek)
18. Wywieszenie wyników głosowania na rektora na stronie internetowej zakładka „WYBORY”. 21 maja 2020 r.
19. WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO SENATU Z GRUPY UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH:
według regulaminu samorządu doktorantów
od 22 maja 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r.
20. WYBORY PRZEDSTAWICIELI STUDENTÓW DO SENATU
według regulaminu samorządu studenckiego.
od 22 maja 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r.
21 Zgłaszanie do UKW kandydatów do senatu w grupach:
  1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku prof. lub profesora Uczelni, łącznie dla WL i WLS, osobno dla WF i osobno dla WNoZ (nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostkach ogólnouczelnianych lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 statutu funkcjonujących poza wydziałem, głosują w ramach WL i WLS).
  2. Nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone w pkt 1, łącznie dla WL i WLS, osobno dla WF i osobno dla WNoZ (nauczyciele akademiccy zatrudnieni w jednostkach ogólnouczelnianych lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 statutu funkcjonujących poza wydziałem, głosują w ramach WL i WLS ).
  3. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
    1. naukowo-techniczni, inżynieryjno-techniczni,
    2. biblioteczni, administracyjni, obsługi.

Zamknięcie zgłoszeń

od 22 maja 2020 r.
do 29 maja 2020 r.

29 maja 2020 r.
(piątek)
godz. 15:00

22. Zamieszczenie list kandydatów do senatu we wszystkich grupach na stronie internetowej zakładka „WYBORY” 1 czerwca 2020 r.
23. I tura wyborów do senatu
(głosowanie w elektronicznym systemie głosowania w godzinach 8:00-15:00)
4 czerwca 2020 r.
(czwartek)
24. II tura wyborów do senatu
(głosowanie w elektronicznym systemie głosowania w godzinach 8:00-15:00)
8 czerwca 2020 r.
(poniedziałek)
25. III tura wyborów do senatu
(głosowanie w elektronicznym systemie głosowania w godzinach 8:00-15:00)
10 czerwca 2020 r.
(środa)
26. IV tura wyborów do senatu
(głosowanie w elektronicznym systemie głosowania w godzinach 8:00-15:00)
16 czerwca 2020 r.
(wtorek)
27. Kolejne tury wyborów do senatu ustala UKW  

Kliknij tutaj, aby pobrać kalendarz wyborczy na kadencję 2020-2024