Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Wojciecha z Brudzewa 12a, 51-601 Wrocław
tel.: 71 348 65 09
e-mail: swf@umw.edu.pl
 
 Kierownik jednostki
 dr Aureliusz Kosendiak
 aureliusz.kosendiak@umw.edu.pl

Sprawy dotyczące wynajmu pomieszczeń Studium Wychowania Fizycznego i Sportu proszę kierować na adres mailowy:
najem.swfis@umw.edu.pl
 


 

Department of Physical Education and Sport

Wojciecha z Brudzewa St. 12a, 51-601 Wrocław
phone: 71 348 65 09
e-mail: swf@umm.edu.pl

Manager
PhD Aureliusz Kosendiak
aureliusz.kosendiak@umw.edu.pl