Rekrutacja

numery telefonów do Komisji Rekrutacyjnych znajdują się na stronie
www.rekrutacja.umed.wroc.pl/kontakt/

 

Kontakt

udostępnianie informacji publicznej

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

NIP 896-000-57-79
KOD SWIFT: WBKPPLPP
Konto: Santander Bank Polska S.A.
1 Oddział we Wrocławiu
PL35 1500 1793 1217 9000 9997 0000

Biuro Rektora

Dyrektor
mgr Monika Maziak
e-mail: rektor@umw.edu.pl

Z-ca dyrektora
mgr Monika Zawisza
tel.: +48 71 784 10 96
e-mail: rektor@umw.edu.pl

mgr Mirela Kaczmarz
tel. +48 71 784 17 25

inż. Angelika Mazur
tel.: +48 71 784 10 01
e-mail: rektor@umw.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. Nauki
mgr Marzenna Wroczyńska
tel.: +48 71 784 10 11, +48 71 784 10 12
e-mail: rn@umw.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. Strategii Rozwoju Uczelni
mgr Anna Ferek
tel.: +48 71 784 16 65
e-mail: ru@umw.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki
mgr Magdalena Różyc
tel.: 71 784 10 09
e-mail: rd@umw.edu.pl

mgr Justyna Jeżewska w zastępstwie za mgr Annę Betlej
tel.: 71 784 10 08
e-mail: rd@umw.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. Klinicznych
mgr Aleksandra Pomian
tel.: 71 784 10 05, 71 784 10 06
e-mail: rk@umw.edu.pl

Sekretariat Prorektora ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem
mgr Joanna Marchewka 
tel. : 71 784 10 13
e-mail : rw@umw.edu.pl