Władze rektorskie

Rektor UMW

Rektor
prof. dr hab. Piotr Ponikowski
(CV PL) (CV ENG) (kontakt)

Prorektorzy

Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
 
Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni - prof. dr hab. Marzena Dominiak
Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni
prof. dr hab. Marzena Dominiak
 

Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadzw.
Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem
dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadzw.
(życiorys PL) (życiorys ENG)

Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadzw.
Prorektor ds. Klinicznych
prof. dr hab. Dariusz Janczak
 
Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki
prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
(życiorys

 

Zdjęcia: T. Walów