PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

   Akredytacja: AB 1582
   Data ważności certyfikatu: 15-10-2023
   Akredytacja od: 16-10-2015
   zakres akredytacji wyd. 07 z 2021-07-27
System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 został wdrożony w następujących Laboratoriach badawczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Laboratorium Specjalistyczne Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej 
kierownik: prof. dr hab. Magdalena Krajewska
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, T: +717332520, F: +717332509
nefrologia.umw.edu.pl

Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej 
kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Dobosz
Pracownia Genetyki Sądowej T: +717841468, F: +717840095
Pracownia Genetyki Sądowej - Ustalania Ojcostwa T: +717841469, +717841588, F: +717840115
50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 52
forensic.umw.edu.pl/dzialalnosc-uslugowa/dzialalnosc-uslugowa-laboratorium-zakladu-technik-molekularnych

Laboratorium Badań Molekularnych Katedry i Zakładu Genetyki 
kierownik: prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek
50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 1, T: +717841256, F:+717840063
lekarski.umw.edu.pl/genetyka

Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło, że System Zarządzania Jakością opracowany i wdrożony w Laboratoriach badawczych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest zgodny z wymaganiami znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Posiadana akredytacja nie tylko stanowi poświadczenie spełniania wymagań w zakresie jakości wykonywanych badań w laboratoriach kryminalistycznych i diagnostycznych, ale również jest uznaniem nakładu pracy, kompetencji i zaangażowania personelu Laboratoriów.

Koordynator: dr Katarzyna Kościelska-Kasprzak
email: katarzyna.koscielska-kasprzak@umw.edu.pl

 

zakres akredytacji wyd. 07 z 2021-07-27 - pobierz pdf