Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, sala wykładowa Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych ul. Chałubińskiego 2 - do odwołania będzie wyłączona z użytku od w godzinach: poniedziałki od 8.00 do 14.30, od wtorku do piątku od 8.00 do 13.30.


 

REZERWACJA SAL:

Elektroniczna rezerwacja sal odbywa się za pomocą systemu Talent Plus i obejmuje następujące sale:
- sale wykładowe w kampusie przy ul. Chałubińskiego,
- sale w CNIM- wykładowa i seminaryjna,
- Audytorium Jana Pawła II przy ul. Borowskiej,
- sale przy ul. Parkowej,
- sale przy ul. Bartla,
- sale przy ul. Borowskiej 211
Rezerwację na ww. sale dokonuje się tylko poprzez system Talent Plus.

Procedurę rezerwacji przedstawia poniższy link:

Instrukcja - Rezerwacja sal

Jeżeli podczas dokonywania rezerwacji pojawią się pytania, pozostajemy do dyspozycji:

Dział Organizacji Dydaktyki: tel 71 784 14 94, e-mail: rezerwacja.sal@umed.wroc.pl
 


Wykorzystanie niżej wymienionych sal wykładowych koordynuje:
1) Dział Organizacji Dydaktyki w obszarze dydaktyki tel 71 784 14 94, e-mail: rezerwacja.sal@umed.wroc.pl
2) Dział Eksploatacji w zakresie wynajmu komercyjnego  (od 1 maja 2015r.), e-mail: le@umed.wroc.pl

W sprawach dotyczących wynajmu sal na cele komercyjne, wnioski należy składać do Kanclerza UMW za pośrednictwem Działu Eksploatacji.

Z dniem 02.03.2015 r. Dział Organizacji Dydaktyki zajmuje się przydziałem sal na cele dydaktyczne (dotyczy wyłącznie dydaktyki w UMW) i prowadzi harmonogram w tym zakresie.

Wykorzystanie sal seminaryjnych i ćwiczeniowych na terenie szpitali należy uzgadniać z Kierownikami odpowiednich Katedr/Klinik.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SAL WYKŁADOWYCH- prezentacja

LISTA SAL WYKŁADOWYCH KOORDYNOWANYCH PRZEZ DZIAŁ ORGANIZACJI DYDAKTYKI:

1. Sala wykładowa Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej
    Wrocław, ul. T. Chałubińskiego 6a,  tel. 784 13 30

                                                                                                    

2. Sala wykładowa Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej
    Wrocław, ul. T. Chałubińskiego 10,  tel. 784 13 70

3. Sala wykładowa Katedry i Zakładu Mikrobiologii
    Wrocław, ul. T. Chałubińskiego 4,  tel. 784 12 75

4. Sala wykładowa Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii
    Wrocław, ul. T. Chałubińskiego 1,  tel. 784 22 86

5. Sala wykładowa im. Wiktora Brossa
    Wrocław, ul. M. Skłodowskiej Curie 66,  obsługa techniczna sali - Pan Zbigniew Drelich -
tel. 71 784-21-81,

6. Sala wykładowa I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa
    Wrocław, ul. T. Chałubińskiego 3, tel. 784 23 47

7. Audytorium im. Jana Pawła II 
    Wrocław, ul. Borowska 213, obsługa techniczna sali - Andrzej Kęśminowicz, tel.781 610 020.

8. Sala wykładowa Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej
    Wrocław, ul. K. Marcinkowskiego 1,  tel. 784 12 12

9. Sala im. E. Biernackiego (Kardiologii)
      Wrocław, ul. T. Pasteura 4, obsługa techniczna sali - Pan Zbigniew Drelich - tel. 71 784-21-81

10. Sala wykładowa w dawnej Klinice Okulistyki
       Wrocław, ul. T. Chałubińskiego 2