Regulacje prawne dotyczące planowania i rozliczenia pensum dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

Zarządzenie nr 2/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022

Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich zawarte są w Regulaminie pracy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 29/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany zasad ustalania wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) oraz zakresu obowiązków, zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych

Uchwała Nr 1537 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie dodatkowego wynagradzania ze środków pozabudżetowych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w języku angielskim

Uchwała Nr 1526 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia limitu godzin bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko–dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016 i w latach następnych
 


Formularze:

  1. Wniosek o obniżenie rocznego wymiaru pensum dydaktycznego.
  2. Wniosek o zmniejszenie liczebności grup studenckich.
  3. Zestawienie nieobecności.
  4. Wniosek o powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w liczbie przekraczającej  ¼ lub ½ pensum.
  5. Wniosek o zlecenie prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w liczbie nieprzekraczającej ¼ lub ½ pensum.
  6. Powierzenie zajęć dydaktycznych.
  7. Zlecenie zajęć dydaktycznych.