Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
tel.:  +48 71 784 11 33
faks: +48 71 784 00 32
 
Strona internetowa
wydawnictwo.umw.edu.pl
 

Kierownik Wydawnictwa

mgr Monika Kolęda
tel.: 71 784 11 33
e-mail: monika.koleda@umw.edu.pl,
ru-w@umw.edu.pl

Księgowość, umowy, sprzedaż

Agnieszka Weber
tel.: 71 784 11 35
e-mail: agnieszka.weber@umw.edu.pl

Pracownia składu komputerowego

mgr inż. Adam Barg
tel.: 71 784 11 37
e-mail: adam.barg@umw.edu.pl

mgr Leonard Szłapka
e-mail: leonard.szlapka@umw.edu.pl

Redakcja i korekta publikacji anglojęzycznych

mgr Joanna Gudarowska
tel.: 71 784 12 05
e-mail: joanna.gudarowska@umw.edu.pl

mgr Marek Misiak
tel.: 71 784 12 05
e-mail: marek.misiak@umw.edu.pl

mgr Jolanta Krzyżak
tel.: 71 784 12 05
e-mail: jolanta.krzyzak@umw.edu.pl

Redakcja i korekta publikacji polskojęzycznych

inż. Anna Gemza
tel.: 71 784 15 86
e-mail: anna.gemza@umw.edu.pl

mgr Aleksandra Raczkowska
tel.: 71 784 11 36
e-mail: aleksandra.raczkowska@umw.edu.pl

mgr Anna Rokosz
tel.: 71 784 15 86
e-mail: anna.rokosz@umw.edu.pl

21.04.2022