Projekty

Sprawami obsługi projektów naukowych w zakresie pozyskiwania środków na ich realizację oraz w zakresie ich realizacji i rozliczania zajmuje się Centrum Zarządzania Projektami.

Jest to jednostka, której celem działania jest:
1) aktywne wspieranie pracowników w pozyskiwaniu środków finansowych na badania pochodzących z różnych krajowych, zagranicznych oraz własnych
2) pozyskiwanie środków finansowych na projekty w obszarze naukowym
3) ochrona wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
4) komercjalizacja wyników badań naukowych
5) zapewnienie prawidłowej realizacji i rozliczania projektów

Sprawami obsługi projektów dotyczących obszaru badań klinicznych niekomercyjnych zajmuje się Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.