Harmonogram udzielania wsparcia

Z powodu epidemii koronawirusa organizacja kolejnych szkoleń została ograniczona.

W 2021 roku planowane są następujące zadania:

Kwartał III-IV
Zadanie 1 - Realizacja kursu" European Trauma Course" - 3 edycje kursu
Zadanie 2 - Realizacja Intensywnego Praktycznego Kursu Chirurgii Endoskopowej u Dzieci -  3 edycje kursu

Szkolenia są prowadzone w miejscach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dokładne terminy szkoleń zostaną podane wkrótce.