Biuro Projektów - pracownicy

Kierownik
mgr Wojciech Frontczak
tel.: 71 784 15 69
faks: 71 784 04 38
wojciech.frontczak@umw.edu.pl

Starszy specjalista
mgr Ewa Szczepańczyk
tel.: 71 784 17 98
ewa.szczepanczyk@umw.edu.pl

mgr inż. Natalia Marchut
tel.: 71 784 14 89
natalia.marchut@umw.edu.pl

mgr Urszula Jurgowska
tel.: 71 784 17 97
urszula.jurgowska@umw.edu.pl

mgr Małgorzata Krajewska
tel.: 71 784 17 99
malgorzata.krajewska@umw.edu.pl

Specjalista
mgr Marta Busiakiewicz
tel.: 71 784 14 89
marta.busiakiewicz@umw.edu.pl

dr Sebastian Tomczak
tel.: 71 784 17 96
faks: 71 784 04 38
sebastian.tomczak@umw.edu.pl