Aktualności i konkursy o środki europejskie

Ogłoszenia o konkursach - więcej

Ogólne informacje o środkach unijnych - więcej

Zarządzenia dotyczące realizacji projektów europejskich - więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu - więcej

  •  wyniki otwartego naboru - pobierz

Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.3.1. - więcej

  • prezentacja - pobierz
  • zapis ścieżki audio z publicznej prezentacji - pobierz
  • protokół z publicznej prezentacji założeń projekt - pobierz

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu - więcej

Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna” - więcej

Ogłoszenie z dnia 31.05.2019 o naborze na Partnera w celu realizacji projektu w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19  „Uczelnia dostępna” - więcej
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PARTNERA DO PROJEKTU

Konkurs na realizację projektów przewidujących szkolenia pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - więcej

Projektowanie uniwersalne - więcej
Moduły zajęć PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO w ramach wybranych obszarów kształcenia - więcej

Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20  „Uczelnia dostępna II” - więcej

Ogłoszenie z dnia 09.04.2020 o naborze na Partnera w celu realizacji projektu w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 „Uczelnia dostępna II” - więcej
FORMULARZ ZGŁOSZENIA PARTNERA DO PROJEKTU