Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi


Pytania związane z modułem Rozwój (szkolenia, konferencje itd.) w sytemie Talent Plus prosimy przesyłać na adres mailowy hr@umw.edu.pl
Zapraszamy również do śledzenia naszych Aktualności

Paula Nowicka
specjalista
paula.nowicka@umw.edu.pl
tel.: 71 784 16 88, 71 784 17 75

Joanna Ciapała
główny specjalista
joanna.ciapala@umw.edu.pl
tel.: 71 784 16 88, 71 784 17 75

Katarzyna Rygiel
główny specjalista
katarzyna.rygiel@umw.edu.pl 
tel.: 71 784 17 75
 
 
pokój  2A 112
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław