Zasoby Ludzkie (obszar HR) - aktualności


02.06.2021 r.

Szkolenia dla pracowników UMW 

Rusza nabór na bezpłatne szkolenia organizowane z myślą o pracownikach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tym razem oferta przygotowana została dla pracowników administracji i kadry kierowniczej.
Szkolenia organizowane są w ramach projektu: „Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu” nr POWR.03.05.00-00-Z085/17/00.

W najbliższym czasie zaplanowane są szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych oraz zarządzania projektami. Wszystkie będą prowadzone przez doświadczonych trenerów, a każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat.
Szkolenia zostaną zorganizowane w formie stacjonarnej przy zachowaniu wszystkich wytycznych Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, dotyczących przestrzegania reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

Szczegółową listę wraz z terminami przedstawia tabela.
https://www.umed.wroc.pl/content/szkolenia-dla-pracownikow-umw

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1.    Wypełnienie i złożenie do koordynatora zadania poprawnie uzupełnionych i kompletnych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych tutaj: link. 
(tj. Formularz zgłoszeniowy dla zad. nr 9, Deklaracja uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika, Formularz preferencji szkoleniowych zadanie 9)
2.    Weryfikacja dokumentów przez komisję konkursową i przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej.
3.    Poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje znaleźć można w dokumencie: link.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem modułu ds. podnoszenia kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających:
Katarzyną Rygiel – Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
powerpracownicy@umed.wroc.pl
tel.: 71 784 17 75

WPIS ARCHIWALNY 
07.02.2020 r.
Szanowni Państwo!

zapraszamy do udziału w projekcie:
„Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu” nr POWR.03.05.00-00-Z085/17/00. Celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Dla kadry administracyjnej i kierowniczej zaplanowane są działania w ramach zadania nr 9 tj.: Organizacja kursów podnoszących kompetencje zarządcze kadry administracyjnej i kierowniczej.

DLA KOGO?
- kadra kierownicza to osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych uczelni lub wchodzące w skład organów kolegialnych uczelni, jak również pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami organizacyjnymi.
- kadra administracyjna to pracownicy obsługi finansowej i organizacyjnej.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ?
Kryteria rekrutacyjne
Status osoby zatrudnionej w Uniwersytecie Medycznym na stanowisku administracyjnym/kierowniczym, w oparciu o umowę o pracę w całym okresie otrzymywania planowanego wsparcia szkoleniowego w ramach projektu
Motywacja do podniesienia kompetencji - zweryfikowana podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz ankiety
W przypadku większej liczby chętnych niż przewidzianych miejsc:
Udział w szkoleniach, w tym współfinansowanych ze środków UE (preferowane będą osoby nie objęte wcześniej wsparciem i mające większą potrzebę podniesienia kompetencji).
Kolejność zgłoszeń.
W przypadku zgłoszenia się osoby niepełnosprawnej, otrzyma ona dodatkowe 3 pkt z tytułu niepełnosprawności.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?
Procedura rekrutacji dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym / administracyjnym obejmuje następujące etapy:
Wypełnienie i złożenie przez Kandydatów deklaracji uczestnictwa
Weryfikacja dokumentów przez Komisję Konkursową i przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej
Poinformowanie Kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.
O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie prawidłowo wypełniona dokumentacja zgłoszeniowa oraz poziom motywacji do podniesienia kompetencji, weryfikowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz na podstawie ankiety.
Pracownicy zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobligowani do potwierdzenia chęci udziału poprzez podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.
W ramach postępowania rekrutacyjnego stworzona zostanie lista rankingowa, a w przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana liczby Kandydatów także lista rezerwowa.

GDZIE ZNAJDĘ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
Informacje na temat projektu, rekrutacji i wymaganych dokumentów oraz Regulamin uczestnictwa opublikowane są na stronie Biura Projektów: https://www.umed.wroc.pl/content/regulamin-do-projektu

OSOBA DO KONTAKTU:
Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających: Katarzyna Rygiel powerpracownicy@umed.wroc.pl, 71 784 1775 
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

WPIS ARCHIWALNY

Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o. proponuje użytkownikom szkolenie z obsługi SIP Lex. Szkolenie jest darmowe i odbywać się bedzie online poprzez Teams (nie trzeba niczego instalować wystarczy dołączyć przez przeglądarkę, poprzed link otrzymany przed szkoleniem).

Firma proponuje szkolenie do wyboru w terminie 14.07.2020r. godz. 12-13.00 lub 16.07.2020r. godz. 12-13.00

Poniżej harmonogram spotkania:

Program

 • Logowanie do systemu i cykl aktualizacji
 • Widok strony startowej – objaśnienie ikon
 • Zawartość systemu – kategorie dostępnych dokumentów
 • Personalizacja ustawień przeglądanych dokumentów
 • Personalizacja treści widocznych na pulpicie LEX
 • Ustawienie pulpitów branżowych dedykowanych konkretnym specjalizacjom
 • Wyszukiwanie dokumentów (z przykładami)
 • - wyszukiwanie z poziomu wyszukiwarki głównej
 • - wyszukiwanie za pomocą haseł
 • - wyszukiwanie danych instytucji właściwych dla wybranego adresu
 • Praca z dokumentem
 • - podstawowe funkcjonalności dostępne w aktach prawnych
 • - wersje przeszłe/przyszłe całości lub części aktu prawnego
 • - ustawienie aktu prawnego na wybraną datę
 • - dokumenty powiązane z przepisami
 • - tworzenie automatycznych powiadomień o zmianach w wybranych aktach prawnych, przepisach lub dokumentach powiązanych z przepisami
 • Ustawienia Aktówki

Chętne osoby prosimy o przesłanie maila na adres: hr@umed.wroc.pl


WPIS ARCHIWALNY 
W dniach 16-30.04.2020 Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi pracuje w trybie zdalnym.
Zachęcamy, aby wszystkie zapytania i sprawy kierować do nas drogą mailową, zarówno na adres hr@umed.wroc.pl, jak i na nasze adresy imienne - odpowiadamy na bieżąco! Kontakt telefoniczny w sprawach pilnych wyłącznie pod nr tel. 71 784 16 88. Jeżeli konieczne jest spotkanie w biurze, prosimy o wcześniejsze umówienie się drogą mailową lub telefoniczną.
Prosimy również, w miarę możliwości,  o przesyłanie drogą mailową wszelkich dokumentów dotyczących rekrutacji (np. wniosków o zatrudnienie, opisów stanowisk itp.). Korespondencję w formie papierowej prosimy kierować do Kancelarii Ogólnej, dyżurny pracownik działu raz w tygodniu będzie odbierał korespondencję.

WPIS ARCHIWALNY 
OFERTA
Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zatrudni na umowę-zlecenie referenta Sekretariatu.

Wymiar zatrudnienia:

 • maksymalnie 36 godzin miesięcznie

Pożądane umiejętności:

 • doświadczenie administracyjne,
 • bardzo dobra obsługa pakietu Microsoft Office,
 • rzetelność,
 • kreatywność,
 • łatwość uczenia się nowych zadań,
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • zatrudnienie do końca obecnej kadencji Komisji, tj. do 31 grudnia 2020r.
 • składka ZUS opłacana przez zleceniodawcę

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną: https://www.umed.wroc.pl/hr-klauzula-informacyjna
 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekretariatem Komisji Bioetycznej:

tel.: 71 784 10 14, 71 784 17 10, mail: bioetyka@umed.wroc.pl, Rektorat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Pasteura 1, parter pok. 5

WPIS ARCHIWALNY 

05.12.2019 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na kurs języka angielskiego dla pracowników. Jeżeli jesteście Pańswto zainteresowani prosimy o kontakt i dostarczenie wniosków:
1. wniosek o udział w kursie: https://www.zarz.umed.wroc.pl/images/rektor/2017/021_1.doc
2. wniosek o kontynuację nauki: https://www.zarz.umed.wroc.pl/images/rektor/2017/021_2.doc

WPIS ARCHIWALNY

Informujemy, że zgłosiła się odpowiednia ilość chętnych do do uruchomienia kursu języka angielskiego, jednakże nie została jeszcze wytypowana firma, która będzie realizowała zajęcia. Wszystkie osoby, które po raz pierwszy będą uczestniczyć w kursie zostaną poinformowane o terminie wypełnienia testu określającego znajomość języka, na podstawie którego osoby zostaną przypisane do odpowiednich grup po wyborze wykonawcy. Podpisanie umów z uczestnikami nastąpi najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. Zajęcia najprawdopodobnie rozpoczną się w połowie października. Przepraszamy za opóźnienie terminu i będziemy na bieżąco informować o ewentualnych dalszych zmianach.


Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do zarządzenia JM Rektora https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/100-2019/3991-nr-108-xv-r-2019-zwiekszenie-wynagrodzenia-zasadniczego-pracownikow-umw regulująceego kwestię rozdziału środków przeznaczonych na podwyżki dla pracowników, informujemy, że kierownicy mogą już składać wnioski o awans dla swoich pracowników.

Nowy druk wniosku do pobrania dostępny jest tutaj.

Wnioski należy składać do dnia 15.09.2019r. do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi poprzez Kancelarię Ogólną lub osobiście (ul. Marcinkowskiego 2-6, II piętro pok. 112).
 


WPIS ARCHIWALNY 
Szanowni Państwo,

rozpoczynamy kolejny nabór na kurs języka angielskiego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Prosimy kierowników jednostek o wypełnienie załączonego wniosku, w celu zgłoszenia swoich pracowników na kurs wraz ze wskazaniem deklarowanego poziomu znajomości języka.

Załącznik nr 1 – wniosek o udział w kursie: https://www.zarz.umed.wroc.pl/images/rektor/2017/021_1.doc

W przypadku osób, które uczestniczyły w kursie w ostatnim semestrze, prosimy kierowników o wypełnienie poniższego wniosku jeżeli pracownicy chcą kontynuować udział w zajęciach:

Załącznik nr 2 – wniosek o kontynuację nauki: https://www.zarz.umed.wroc.pl/images/rektor/2017/021_2.doc

UWAGA! Prosimy o zgłaszanie uczestników najpóźniej do 08.07.2019r. i składanie wniosków w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi!

Do końca sierpnia 2019 roku każda zgłoszona osoba otrzyma informację o tym, czy zgłosiła się wystarczająca ilość chętnych do uruchomienia kursu języka angielskiego oraz o firmie, która została wytypowana do prowadzenia zajęć w drodze przetargu. Wszystkie osoby, które po raz pierwszy będą uczestniczyć w kursie zostaną również poinformowane o terminie wypełnienia testu określającego znajomość języka, na podstawie którego osoby zostaną przypisane do odpowiednich grup. Podpisanie umów z uczestnikami nastąpi najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.

Mail z powyższą informacją został również przesłany drogą mailową do wszystkich kierowników.


WPIS ARCHIWALNY

Na podstawie Zarządzeń Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej nr:

1/ nr 11 z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie dofinansowania opłaty za naukę i udzielania urlopów szkoleniowych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

2/  nr 17 z dnia 3 czerwca 2005r. dotyczącego zmiany załączników do zarządzenia regulującego dofinansowanie opłaty za naukę i udzielanie urlopów szkoleniowych
 

Informujemy, że do dnia 31 maja 2019r. zbierane są wnioski dotyczące dofinansowania opłaty za naukę (m.in. studia podyplomowe) dla Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na rok 2019/2020.

Załączam wzór wniosku o dofinansowanie.

Powyższy wniosek nie jest potrzebny w przypadku szkoleń, konferencji, warsztatów itp., ponieważ tego typu dokształcanie zgłaszać należy poprzez system e-Talent.


WPIS ARCHIWALNY 

Szanowni Państwo!

zapraszamy do udziału w projekcie:
„Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu” nr POWR.03.05.00-00-Z085/17/00. Celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Dla kadry administracyjnej i kierowniczej zaplanowane są działania w ramach zadania nr 9 tj.: Organizacja kursów podnoszących kompetencje zarządcze kadry administracyjnej i kierowniczej.

DLA KOGO?
- kadra kierownicza to osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych uczelni lub wchodzące w skład organów kolegialnych uczelni, jak również pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami organizacyjnymi.
- kadra administracyjna to pracownicy obsługi finansowej i organizacyjnej.

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ?
Kryteria rekrutacyjne

 • Status osoby zatrudnionej w Uniwersytecie Medycznym na stanowisku administracyjnym/kierowniczym, w oparciu o umowę o pracę w całym okresie otrzymywania planowanego wsparcia szkoleniowego w ramach projektu potwierdzony zaświadczeniem z Działu Spraw Pracowniczych UMW.
 • Motywacja do podniesienia kompetencji - zweryfikowana podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz ankiety
 • W przypadku większej liczby chętnych niż przewidzianych miejsc:
 1. Udział w szkoleniach, w tym współfinansowanych ze środków UE (preferowane będą osoby nie objęte wcześniej wsparciem i mające większą potrzebę podniesienia kompetencji).
 2. Kolejność zgłoszeń.
 3. W przypadku zgłoszenia się osoby niepełnosprawnej, otrzyma ona dodatkowe 3 pkt z tytułu niepełnosprawności.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA?

 • Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się do pracowników kadry administracyjnej/ kierowniczej zatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w oparciu o umowę o pracę.
 • Za rekrutację uczestników projektu odpowiada koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających, który wraz z Kierownikiem i Koordynatorem projektu tworzy który tworzy komisję konkursową.
 • Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w sposób ciągły zgodnie z harmonogramem udzielania wsparcia.

Procedura rekrutacji dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym / administracyjnym obejmuje następujące etapy:

 1. Wypełnienie i złożenie przez Kandydatów deklaracji uczestnictwa
 2. Weryfikacja dokumentów przez Komisję Konkursową i przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej
 3. Poinformowanie Kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie.
 • O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie prawidłowo wypełniona dokumentacja zgłoszeniowa oraz poziom motywacji do podniesienia kompetencji, weryfikowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz na podstawie ankiety.
 • Pracownicy zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobligowani do potwierdzenia chęci udziału poprzez podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.
 • W ramach postępowania rekrutacyjnego stworzona zostanie lista rankingowa, a w przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana liczby Kandydatów także lista rezerwowa.

GDZIE ZNAJDĘ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
Informacje na temat projektu, rekrutacji i wymaganych dokumentów oraz Regulamin uczestnictwa opublikowane są na stronie Biura Projektów: https://www.umed.wroc.pl/content/regulamin-do-projektu

OSOBA DO KONTAKTU:
Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających: Katarzyna Rygiel powerpracownicy@umed.wroc.pl
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 

 


WPIS ARCHIWALNY

Na podstawie zarządzenia nr 21 /XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2017r. z późn. zm. rozpoczynamy kolejny nabór na kurs języka angielskiego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Prosimy kierowników jednostek o wypełnienie załączonego wniosku, w celu zgłoszenia swoich pracowników na kurs wraz ze wskazaniem deklarowanego poziomu znajomości języka.

        Załącznik nr 1 – wniosek o udział w kursie: zarz.umed.wroc.pl/images/rektor/2018/005_1.doc

 
UWAGA! Prosimy od zgłaszanie uczestników do 14.09.2018r.!

Między 17.09.2018r. a 21.09.2018r. każda zgłoszona osoba otrzyma informację o konieczności wypełnienia testu określającego znajomość języka, na podstawie którego uczestnicy kursu zostaną przypisany do odpowiednich grup. Następnie w ostatnim tygodniu września nastąpi podpisanie umów.