Szkolenia i rozwój NNA


e-Talent -> logowanie

Pracownicy zatrudnieni na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu mają liczne możliwości rozwojowe.

W Uczelni funkcjonuje system Talent Plus ( https://e-talent.umw.edu.pl/ ), do którego pracownicy mogą wprowadzać wnioski o odział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, czy innych formach dokształcania.

Dane do logowania wyglądają następująco:

Login (bez polskich znaków): imie.nazwisko

Hasło: hasło do maila służbowego
 

 


OŚWIADCZENIE

Jeżeli firma szkoleniowa nie posiada własnego oświadczenia o finansowaniu w całości ze środków publicznych, które każdy z pracowników UMW powinien takiej firmie przedłożyć wraz ze zgłoszeniem, to proszę o pobranie poniższego dokumentu, wypełnienie go i uzyskanie potwierdzenia od Zastępcy Kwestora.

Oświadczenie o finansowaniu ze środów publicznych


 

e-Talent -> Postępowanie w przypadku odwołania szkolenia lub braku możliwości wzięcia udziału:

 1. Pracownik lub jego przełożony pisze wiadomość e-mail do pracownika Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL)
 2. Wiadomość e-mail zawiera:
  1. temat szkolenia
  2. termin szkolenia
  3. imię i nazwisko pracownika lub pracowników, którzy mieli wziąć udział w szkoleniu
  4. powód odwołania szkolenia lub powód dla którego pracownik nie może wziąć udziału w szkoleniu
 3. Pracownik BZZL po otrzymaniu powyższej wiadomości e-mail anuluje wniosek w systemie Talent Plus, wpisując podany powód do odpowiedniej rubryki i informuje osobę, która zgłosiła odwołanie szkolenia o dokonaniu anulacji wniosku w systemie

Postępowanie w przypadku zmiany terminów szkolenia:

 1. Pracownik lub jego przełożony pisze wiadomość e-mail do pracownika Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL)
 2. Wiadomość e-mail zawiera:
  1. temat szkolenia
  2. termin szkolenia
  3. imię i nazwisko pracownika lub pracowników, którzy mieli wziąć udział w szkoleniu
  4. nowy termin szkolenia, jeżeli został już wyznaczony
 3. Pracownik BZZL po otrzymaniu powyższej wiadomości e-mail anuluje wniosek w systemie Talent Plus, wpisując podany powód do odpowiedniej rubryki
 4. Pracownik BZZL informuje pracownika o anulacji wniosku w systemie oraz konieczności wprowadzenia przez niego nowego wniosku w przypadku kiedy zostanie ustalony nowy termin szkolenia przez organizatora