Odznaczenia

Szanowni Państwo,
na procedurę wystąpienia Jego Magnificencji Rektora do właściwych organów
z wnioskami o odznaczenie pracowników naszej Uczelni orderami i odznaczeniami państwowymi lub resortowymi składają się następujące etapy:

  1. O rozpoczęciu procedury składania wniosków o ordery i odznaczenia państwowe oraz odznaczenia i odznaki resortowe informuje Dział Spraw Pracowniczych
  2. Kierownicy jednostek organizacyjnych składają wnioski o odznaczenia podległych pracowników do Senackiej Komisji Odznaczeń za pośrednictwem Działu Spraw Pracowniczych.
  3. Wnioski, które uzyskały rekomendację Senackiej Komisji Odznaczeń, są przekazywane do Jego Magnificencji Rektora.
  4. Wnioski zatwierdzone przez JM Rektora, przesyłane są do właściwych organów, określonych w przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie.

Na procedurę nadawania przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu medali oraz odznak honorowych Uczelni składają się etapy opisane w punktach 1-3 powyżej.

Wnioski (bez wydruków publikacji oraz bez kser dowodów osobistych) należy składać do Działu Spraw Pracowniczych w dwóch wersjach:

  • sporządzone w formie papierowej z podpisem wnioskującego do Działu Spraw Pracowniczych
  • w formie elektronicznej na adres: odznaczenia@umed.wroc.pl

Wnioski składane bez wersji elektronicznej a w przypadku odznaczeń państwowych
i resortowych bez oświadczenia o niekaralności nie będą przyjmowane i procedowane.

  1. Odznaczenia państwowe
  2. Odznaczenia resortowe
  3. Odznaczenia Uniwersytetu Medycznego Im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami jak przedstawić dokonania kandydata
w uzasadnieniu wniosku o nadanie odznaczenia.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ODZNACZENIA W 2022 r.

Wnioski o odznaczenia należy składać w terminie do 31.03.2022 r.