Informacja w sprawie kart Multisport 


Uprzejmie informujemy, iż osoby które mają aktywną kartę Multisport Plus i Multisport Light (MultiActive) winni złożyć nowy wniosek o przedłużenie ważności karty od 1 lipca br.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 20 czerwca br.

Nie złożenie wniosku w w/w terminie będzie powodowało dezaktywację karty od 1 lipca.

Osoby, które karty nie mają a chcą przystąpić do programu winni złożyć wniosek z informacją o dochodach i wybranej wersji karty wraz ze zgodną na przetwarzanie danych osobowych (formularz dla pracownika) zgodnie z obowiązującymi okresami rozliczeniowymi.
 
Wypełniony, podpisany ręcznie i zeskanowany wniosek należy przesłać na adres e-mail: socjalny@umw.edu.pl
 
Karty są dostępne w wersji nielimitowanej - Multisport Plus, oraz z wersji limitowanej- 8 wejść w miesiącu- Multisport Light (MultiActive) -(ograniczona liczba placówek, nie akceptują karty w Aquaparku ul. Borowska).
 

Wysokość dopłaty do karty z ZFŚS uzależniona będzie od dochodu brutto na osobę. Dofinasowanie będzie utrzymane na poziomie:

50% kosztu zakupu przy dochodach do 4.500 zł/os
45% ceny zakupu przy dochodach od 4.501 do 7.000 zł/os
40% ceny zakupu przy dochodach powyżej 7.001 zł/os
 
Odpłatność pracownika korzystającego z karty Multisport Plus wynosić będzie :
 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 171,00 zł
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 185,30 zł
 • 40% kosztu zakupu wynosić będzie 198,60 zł
Odpłatność pracownika korzystającego z karty Multisport Light (MultiActive) wynosi:
 • 50% kosztu zakupu wynosić będzie 89,50 zł,
 • 45% kosztu zakupu wynosić będzie 96,45 zł,
 • 40% kosztu zakupu wynosić będzie 103,40 zł
za kwartał i potrącona będzie z wynagrodzenia pracownika w pierwszym miesiącu dysponowania kartą za okres 3 miesięcy.
 
W dalszym ciągu utrzymany zostaje trzymiesięczny system wchodzenia i wychodzenia z systemu posiadania karty Multisport. Wnioski i pisemne rezygnacje należy składać:
 • do 20 czerwca na lipiec – sierpień – wrzesień
 • do 15 września na październik – listopad – grudzień
 • do 15 grudnia na styczeń – luty – marzec
 • do 15 marca na kwiecień – maj – czerwiec
 
Pracownik posiadający aktywną kartę Multisport Plus/Multisport Light (MultiActive) możne zamówić:
 • 1 kartę dla Osoby Towarzyszącej
  • Karta dla Osoby Towarzyszącej – karta dla osoby powyżej 15 roku życia, dostęp do takiej samej ilości obiektów co karta dla pracownika
 • maksymalnie 3 karty dla dzieci do 15 roku życia
  • Karta MultiSport Kids – karta dla dzieci do 15 roku życia, dostęp do basenów, aqua parków, zajęć tanecznych, sztuk walki, groty solnej, ścianki wspinaczkowej i lodowiska
  • Karta Basenowa – karta dla dzieci do 15 roku, dostęp do basenów i aqua parków
  • Karta Student – dla uczniów lub studentów od 16 do 26 roku życia
 • 2 karty typu Senior
  • Karta MultiSport Senior – karta dla osób powyżej 60 roku, dostęp do obiektów do godziny 16:00
Opłaty za karty dodatkowe w wysokości 100% kwoty zakupu dokonuje Pracownik poprzez przelew elektroniczny – ceny kart dla osób dodatkowych dostępne są w Sekcji Socjalnej.
Link do zamawiania kart poprzez platformę internetową oraz instrukcja zamawiania dostępne są w Sekcji Socjalnej.
Karty dodatkowe można zamawiać do 20go każdego miesiąca

 


 
Wnioski do pobrania:
 1. Wniosek o rezygnację z karty Multisport
 2. Formularz zgody dla pracownika
 3. Wniosek o przedłużenie ważności/aktywację/wyrobienie nowej karty