Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Konkursy na funkcje kierownika

 


 

Zasady i dokumentacja dotycząca przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

Minimalne kryteria wymagane od osób kandydujących do zatrudnienia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na stanowiska:

  • naukowo - dydaktyczne
  • dydaktyczne

Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

Regulamin postępowania konkursowego na wybór kierowników w jednostkach wydziałowych oraz ogólnouczelnianych
 
Do pobrania:

Wniosek konkursowy na stanowisko nauczyciela akademickiego
Kwestionariusz osobowy dla kandydata