Dział Spraw Pracowniczych - aktualności


Informacja dotycząca zamawiania krajowych biletów lotniczych
W przypadku realizacji krajowej podróży służbowej samolotem, pracownik Działu Spraw Pracowniczych niezwłocznie po otrzymaniu zaakceptowanego wniosku delegacyjnego przesyła drogą mailową na służbową skrzynkę pocztową delegowanego pracownika informację, o wyrażeniu zgody na wyjazd wraz z danymi biura podróży, które będzie realizowało usługę zakupu biletów. Delegowany pracownik samodzielnie kontaktuje się ze wskazanym usługodawcą i ustala szczegóły rezerwacji przelotu.

 


Sposób wydawania skierowań osobom trzecim
TW związku z ochroną danych osobowych, Dział Spraw Pracowniczych uprzejmie informuje, że skierowania na badania lekarskie oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane są pracownikowi innemu niż ten, którego dokumenty dotyczą, wyłącznie na podstawie upoważnienia wysłanego drogą elektroniczną na adres kadry@umed.wroc.pl za pośrednictwem pracowniczej poczty elektronicznej. Upoważnienia w formie papierowej nie będą honorowane.
 
 
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. Dział Spraw Pracowniczych będzie nieczynny.
 
 
Oświadczenie B+R
 
Dział Spraw Pracowniczych uprzejmie informuje, że formularz do wypełnienia oświadczenie B+R dostępny jest na stronie:
https://www.nauka.umed.wroc.pl/oswiadczenia-br
 
 
Nowa numeracja kategorii zaszeregowania
 
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem JM Rektora dot. nowej numeracji kategorii zaszeregowania dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zmiana numeracji ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian stawek wynagrodzenia zasadniczego, ani żadnych innych warunków pracy i płacy".
 
Link do komunikatu
 
 
Ordery i odznaczenia
 
Dział Spraw Pracowniczych uprzejmie informuje, że wszelkie informacje dot. orderów i odznaczeń państwowych, resortowych i uczelniach znajdują się w zakładce http://www.umed.wroc.pl/kadry-odznaczenia
 
 
Nowa organizacja pracy Działu Spraw Pracowniczych

 
Od 1. października 2016 zmieni się sposób pracy Działu Spraw Pracowniczych. We wtorki kontakt bezpośredni z pracownikami działu nie będzie możliwy - funkcjonował będzie dyżur telefoniczny. W pozostałe dni tygodnia Dział Spraw Pracowniczych służył będzie pomocą w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek PRACA WEWNĘTRZNA DZIAŁU
(DYŻUR TELEFONICZNY)
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek  7.30 – 15.30

 


 
Założenie konta lub zmiana hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji przez pracownika UMW

 


 
Dział Spraw Pracowniczych prosi o bieżące aktualizowanie danych osobowych w szczególności dowodów osobistych i adresów.

 
 


24 grudnia dniem wolnym od pracy
Szczegółowe informacje dostęne są na tej stronie.