Uczestnicy z mniejszymi szansami:

  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby ze środowisk uboższych

Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach otrzymują dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego w ramach dofinansowania z programu Erasmus+ wynoszącą 250 EUR miesięcznie w przypadku wyjazdu długoterminowego.

Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach otrzymują dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego w ramach dofinansowania z programu Erasmus+ wynoszącą 100 EUR w przypadku wyjazdu krótkoterminowego trwajacego od 5 do 14 dni lub 150 EUR w przypadku wyjazdu krótkoterminowego trwajacego od 15 do 30 dni.
 
Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością)

Wniosek uczestnika z orzeczoną niepełnosprawnością