Wsparcie językowe - Online Linguistic Support (OLS)

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie, które zostało uruchomione w celu zapewnienia lepszej jakości mobilności poprzez podniesienie kompetencji językowych studentów programu Erasmus+ w zakresie głównego języka studiów/praktyki przed rozpoczęciem mobilności lub w trakcie jej trwania. Rolą studenta uczestniczącego w wymianie w programie Erasmus+ jest wypełnienie pierwszego i drugiego testu biegłości językowej przed i na zakończenie pobytu na stypendium oraz, jeżeli dotyczy, uczestnictwo w kursie językowym.
Testy i kursy w OLS:

  • angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, włoski (testy, kursy językowe - wszystkie poziomy),
  • portugalski (testy, kursy językowe - do poziomu B2),
  • bułgarski, chorwacki, czeski, duński, fiński, grecki, polski, rumuński, słowacki, szwedzki, węgierski (testy, kursy językowe - do poziomu A1).

Informacje ogólne
Wskazówki