Uczelnie partnerskie

Austria
Bulgaria
Cypr
Czechy
Chorwacja
Francja
Grecja
Gruzja
Hiszpania
Litwa
Łotwa
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Turcja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy