Odczynniki-umowy

Zestawienie odczynników zwykłych - do pobrania

Umowy obowiązujące:

  1. BIO-RAD – odczynniki firmy Bio-Rad – umowa obowiązuje do dnia 30/09/2022 2022 (umowa nr UMW/AZ/PN-85/20 cz.1)

  2. Symbios – odczynniki firmy ABCAM – umowa obowiązuje do dnia 30/09/2022 (umowa nr UMW/AZ/PN-85/20 cz.2)

  3. Life Technologies- odczynniki firmy Thermo Fisher Sicentyfic - umowa obowiązuje do wyczerpania kwoty umownej lub do dnia 15/06/2023 (umowa nr AZP-260-PN-47/21 cz.1)

  4. Merk Life Science – odczynniki firmy Merck Life Science (dawna Sigma Aldrich +Merck)umowa obowiązuje do wyczerpania kwoty umownej lub do dnia 23/06/2023 (umowa nr AZP-260-PN-47/21 cz.2)

  5. ALCHEM Grupa Sp. z o.o.- Odczynniki zwykłe – umowa obowiązuje wyłącznie w zakresie określonym arkuszem asortymentowo – cenowym dostępnym na stronie Działu Zakupów (umowa nr AZP-260-PN-32/22 cz.1)

  6. Immuniq Beata Solon Gogol- odczynniki firm: Aviscera Bioscience, Biotium, Biovendor, Cloud-Clone Corp, Diaclone SAS, Immundiagnostik Systems, Immundiagnostik AG, Mercodia, Pan-Biotech GmbH, Raybiotech, Testline, Zytomed Systems, umowa obowiązuje do wyczerpania kwoty umownej lub do dnia 07/01/2024 (umowa nr AZP-260-PN-32/22 cz.2)

  7. A-Biotech Sp.z o.o - odczynniki i materiały eksploatacyjne firmy Qiagen, umowa obowiązuje do wyczerpania kwoty umownej lub do dnia 07/01/2024(umowa nr AZP-260-PN-32/22 cz.3)

  8. Becton Dickinson Polska Sp.z o.o.- odczynniki i materiały eksploatacyjne firmy Becton Dickinson umowa obowiązuje do wyczerpania kwoty umownej lub do dnia 07/01/2024(umowa nr AZP-260-PN-32/22 cz.4)

  9. Biokom Sp.z o.o. - odczynniki firm: Biorbyt, Cayman Chemicals, Clontech, EIAab, GenomeME, Jackson Immunoresearch, Takara Bio, ScienCell, Vector Laboratories, Stemcell umowa obowiązuje do wyczerpania kwoty umownej lub do dnia 07/01/2024 (umowa nr AZP-260-PN-32/22 cz.5)

  10. Perlan Tehnologies Sp. z o.o.- odczynniki i materiały eksploatacyjne firmy Dako umowa obowiązuje do wyczerpania kwoty umownej lub do dnia 06/01/2024 (umowa nr AZP-260-PN-32/22 cz.7)